Kumita ng P30k-P325k* sa


Kung ikaw ay may regular na contact sa mga B2B companies na interesadong mag-finance ng purchase orders o invoices, mag-apply ka na!

© 2019 First Circle Growth Corporation

Bakit ako magpapa-accredit bilang First Circle Agent?

Regular na commissions at networking opportunities

Mag-inquire

Sino ang mga First Circle Agents?

Katuwang ng client upang makakuha ng financing mula sa First Circle

Gumawa ang First Circle ng isang makabagong platform upang mapadali ang pagkuha ng business financing. At dahil bago ito, madalas mahirap itong paniwalaan ng mga potential clients.

Dahil dito, ang mga First Circle Agents ay pinagsasanay upang magsilbing tulay. Ipinapakilala nila ang serbisyo ng First Circle sa kanilang sariling network ng B2B companies at tumutulong na mag-submit ng kanilang application.

Paano magpa-accredit?

3 hakbang lang ang kailangang sundin:

I-fill up ang form.

Isumite ang application form kalakip ang mga kailangang dokumento (2 IDs at proof of billing).

Kumpletuhin ang training

Umatend ng training at ipasa ang written at oral exams. Matapos pirmahan ang Agent contract, maaari ka nang magsubmit ng clients.

What are you waiting for?

Apply now, and learn how you can help businesses grow to start earning.

Apply now

May hangganan ba ang maaari kong kitain? Wala. Hangga't ikaw ay nakakatulong sa iyong mga client at sila ay lumalago, patuloy ka ring kikita ng commissions.

Get up to PHP 50,000 like our top referrers have.

Nelia Santos

Prin2graph Multimedia Advertising Corp.

"I used to be a customer of First Circle, and I really appreciated their service. So I referred my suppliers to First Circle, and I've already earned P50,000 from it!"

Juana Dela Cruz

Juan Big Fight Trading Store

"Nelia referred me to First Circle at just the right time. Their financing helped me scale my business to accept larger orders, and the 1% cashback saved me a lot of money. So I'm really thankful!"

Tulungan silang mag-manage ng kanilang working capital.

I-convert sa cash ang kanilang mga pending na invoices o receivables.

Tulungan silang palaguin ang kanilang operations sa pamamagitan ng business financing.

Maging katuwang ng paglago ng iyong mga client.

Maghintay lang ng aming tawag sa loob ng 2 araw.

Kumita ng commissions at bonuses para sa bawat milestone ng iyong client. 

Palaguin ang iyong network at hasain ang iyong business skills sa aming mga regular na sponsored events.

Suporta ng mga dedikadong Relationship Managers

Umunlad kasabay ng iyong mga client.

Phone interview.

* Base sa aktwal na customer data, at pinakabagong commission structure.

Para sa mga katanungan tungkol sa application process, mag-email lang sa FCAP@firstcircle.com.

Paano kung hindi pa ako handang maging First Circle Agent?

Okay lang, pwede ka pa ring mag-refer!

Naiintindihan namin na ang First Circle Agent Program (FCAP) ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay may mga potential clients na nais mong i-refer ngunit wala kang oras para tulungan silang mag-apply, maaari mo pa rin silang i-refer upang kumita ng P10,000 sa bawat matagumpay na referral. Para sa iba pang impormasyon, i-click lang ang button sa ibaba.

Mag-refer ng business

FCAP Christmas Party 2019

Ang customers ng mga B2B companies ay mga registered businesses din o sangay ng gobyerno.

bawat client bilang isang 

First Circle Agent